logo bullismo cyberbullismo

1 classe 1a pr...
1 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
2 classe 1a pr...
2 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
3 classe 1a pr...
3 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
4 classe 1a pr...
4 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
5 classe 1a pr...
5 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
6 classe 1a pr...
6 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
7 classe 1a pr...
7 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
8 classe 1a pr...
8 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
9 classe 1a pr...
9 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
10 classe 1a p...
10 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
11 classe 1a p...
11 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
12 classe 1a p...
12 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
13 classe 1a p...
13 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
14 classe 1a p...
14 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
15 classe 1a p...
15 classe 1a primaria feroleto fileminimizer
16 classe 1a p...
16 classe 1a primaria feroleto fileminimizer

 

1 classe 2a pr...
1 classe 2a primaria feroleto fileminimizer
2 classe 2a pr...
2 classe 2a primaria feroleto fileminimizer
3 classe 2a pr...
3 classe 2a primaria feroleto fileminimizer
4 classe 2a pr...
4 classe 2a primaria feroleto fileminimizer
5 classe 2a pr...
5 classe 2a primaria feroleto fileminimizer

 

1 classe 3a pr...
1 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
2 classe 3a pr...
2 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
3 classe 3a pr...
3 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
4 classe 3a pr...
4 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
5 classe 3a pr...
5 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
6 classe 3a pr...
6 classe 3a primaria feroleto fileminimizer
7 classe 3a pr...
7 classe 3a primaria feroleto fileminimizer

 

1 classe 5a pr...
1 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
2 classe 5a pr...
2 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
3 classe 5a pr...
3 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
4 classe 5a pr...
4 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
5 classe 5a pr...
5 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
6 classe 5a pr...
6 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
7 classe 5a pr...
7 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
8 classe 5a pr...
8 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
9 classe 5a pr...
9 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
10 classe 5a p...
10 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
11 classe 5a p...
11 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
12 classe 5a p...
12 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
13 classe 5a p...
13 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
14 classe 5a p...
14 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
15 classe 5a p...
15 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
16 classe 5a p...
16 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
17 classe 5a p...
17 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
18 classe 5a p...
18 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
19 classe 5a p...
19 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
20 classe 5a p...
20 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
21 classe 5a p...
21 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
22 classe 5a p...
22 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
23 classe 5a p...
23 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
24 classe 5a p...
24 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
25 classe 5a p...
25 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
26 classe 5a p...
26 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
27 classe 5a p...
27 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
28 classe 5a p...
28 classe 5a primaria feroleto fileminimizer
29 classe 5a p...
29 classe 5a primaria feroleto fileminimizer

 

1 classe 1 b pr...
1 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
1 classe 1b pr...
1 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
2 classe 1 b pr...
2 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
2 classe 1b pr...
2 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
3 classe 1 b pr...
3 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
3 classe 1b pr...
3 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
4 classe 1 b pr...
4 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
4 classe 1b pr...
4 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
5 classe 1 b pr...
5 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
5 classe 1b pr...
5 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
6 classe 1 b pr...
6 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
6 classe 1b pr...
6 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
7 classe 1 b pr...
7 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
7 classe 1b pr...
7 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
8 classe 1 b pr...
8 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
8 classe 1b pr...
8 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
9 classe 1 b pr...
9 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
9 classe 1b pr...
9 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
10 classe 1 b p...
10 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
10 classe 1b p...
10 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
11 classe 1 b p...
11 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
11 classe 1b p...
11 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
12 classe 1 b p...
12 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
12 classe 1b p...
12 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
13 classe 1 b p...
13 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
13 classe 1b p...
13 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
14 classe 1 b p...
14 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
14 classe 1b p...
14 classe 1b primaria pianopoli fileminimizer
15 classe 1 b p...
15 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
16 classe 1 b p...
16 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
17 classe 1 b p...
17 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
18 classe 1 b p...
18 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
19 classe 1 b p...
19 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
20 classe 1 b p...
20 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
21 classe 1 b p...
21 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer
22 classe 1 b p...
22 classe 1 b primaria pianopoli fileminimizer

 

1 classe 2b pri...
1 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
2 classe 2b pri...
2 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
3 classe 2b pri...
3 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
4 classe 2b pri...
4 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
5 classe 2b pri...
5 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
6 classe 2b pri...
6 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
7 classe 2b pri...
7 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
8 classe 2b pri...
8 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
9 classe 2b pri...
9 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
10 classe 2b pr...
10 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
11 classe 2b pr...
11 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
12 classe 2b pr...
12 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
13 classe 2b pr...
13 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
14 classe 2b pr...
14 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
15 classe 2b pr...
15 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
16 classe 2b pr...
16 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
17 classe 2b pr...
17 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
18 classe 2b pr...
18 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer
19 classe 2b pr...
19 classe 2b primaria pianopoli fileminimizer

 

1 classe 3b pr...
1 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
2 classe 3b pr...
2 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
3 classe 3b pr...
3 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
4 classe 3b pr...
4 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
5 classe 3b pr...
5 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
6 classe 3b pr...
6 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
7 classe 3b pr...
7 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
8 classe 3b pr...
8 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
9 classe 3b pr...
9 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
10 classe 3b p...
10 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
11 classe 3b p...
11 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
12 classe 3b p...
12 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
13 classe 3b p...
13 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
14 classe 3b p...
14 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
15 classe 3b p...
15 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
16 classe 3b p...
16 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
17 classe 3b p...
17 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
18 classe 3b p...
18 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
19 classe 3b p...
19 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
20 classe 3b p...
20 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
21 classe 3b p...
21 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
22 classe 3b p...
22 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
23 classe 3b p...
23 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
24 classe 3b p...
24 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer
25 classe 3b p...
25 classe 3b primaria pianopoli fileminimizer

 

1 classe 4b pr...
1 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
2 classe 4b pr...
2 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
3 classe 4b pr...
3 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
4 classe 4b pr...
4 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
5 classe 4b pr...
5 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
6 classe 4b pr...
6 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
7 classe 4b pr...
7 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
8 classe 4b pr...
8 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
9 classe 4b pr...
9 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
10 classe 4b p...
10 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
11 classe 4b p...
11 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer
12 classe 4b p...
12 classe 4b primaria pianopoli fileminimizer

 

1 lavori religi...
1 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
2 lavori religi...
2 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
3 lavori religi...
3 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
4 lavori religi...
4 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
5 lavori religi...
5 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
6 lavori religi...
6 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
7 lavori religi...
7 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
8 lavori religi...
8 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
9 lavori religi...
9 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
10 lavori relig...
10 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
11 lavori relig...
11 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
12 lavori relig...
12 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
13 lavori relig...
13 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
14 lavori relig...
14 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
15 lavori relig...
15 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
16 lavori relig...
16 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
17 lavori relig...
17 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
18 lavori relig...
18 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
19 lavori relig...
19 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
20 lavori relig...
20 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer
21 lavori relig...
21 lavori religione primaria pianopoli fileminimizer

 

1 primaria davo...
1 primaria davoli fileminimizer
2 primaria davo...
2 primaria davoli fileminimizer
3 primaria davo...
3 primaria davoli fileminimizer
4 primaria davo...
4 primaria davoli fileminimizer
5 primaria davo...
5 primaria davoli fileminimizer
6 primaria davo...
6 primaria davoli fileminimizer
7 primaria davo...
7 primaria davoli fileminimizer
8 primaria davo...
8 primaria davoli fileminimizer
9 primaria davo...
9 primaria davoli fileminimizer
10 primaria dav...
10 primaria davoli fileminimizer
11 primaria dav...
11 primaria davoli fileminimizer
12 primaria dav...
12 primaria davoli fileminimizer
13 primaria dav...
13 primaria davoli fileminimizer
14 primaria dav...
14 primaria davoli fileminimizer
15 primaria dav...
15 primaria davoli fileminimizer
16 primaria dav...
16 primaria davoli fileminimizer
17 primaria dav...
17 primaria davoli fileminimizer
18 primaria dav...
18 primaria davoli fileminimizer
19 primaria dav...
19 primaria davoli fileminimizer
20 primaria dav...
20 primaria davoli fileminimizer
21 primaria dav...
21 primaria davoli fileminimizer
22 primaria dav...
22 primaria davoli fileminimizer
23 primaria dav...
23 primaria davoli fileminimizer
24 primaria dav...
24 primaria davoli fileminimizer
25 primaria dav...
25 primaria davoli fileminimizer
26 primaria dav...
26 primaria davoli fileminimizer
27 primaria dav...
27 primaria davoli fileminimizer
28 primaria dav...
28 primaria davoli fileminimizer

 

1 1c secondari...
1 1c secondaria feroleto fileminimizer
2 1c secondari...
2 1c secondaria feroleto fileminimizer
3 1c secondari...
3 1c secondaria feroleto fileminimizer
4 1c secondari...
4 1c secondaria feroleto fileminimizer
5 1c secondari...
5 1c secondaria feroleto fileminimizer
6 1c secondari...
6 1c secondaria feroleto fileminimizer
7 1c secondari...
7 1c secondaria feroleto fileminimizer
8 1c secondari...
8 1c secondaria feroleto fileminimizer
9 1c secondari...
9 1c secondaria feroleto fileminimizer
10 1c secondar...
10 1c secondaria feroleto fileminimizer
11 1c secondar...
11 1c secondaria feroleto fileminimizer
12 1c secondar...
12 1c secondaria feroleto fileminimizer
13 1c secondar...
13 1c secondaria feroleto fileminimizer
14 1c secondar...
14 1c secondaria feroleto fileminimizer
15 1c secondar...
15 1c secondaria feroleto fileminimizer
16 1c secondar...
16 1c secondaria feroleto fileminimizer
17 1c secondar...
17 1c secondaria feroleto fileminimizer
18 1c secondar...
18 1c secondaria feroleto fileminimizer
19 1c secondar...
19 1c secondaria feroleto fileminimizer
20 1c secondar...
20 1c secondaria feroleto fileminimizer
21 1c secondar...
21 1c secondaria feroleto fileminimizer
22 1c secondar...
22 1c secondaria feroleto fileminimizer
23 1c secondar...
23 1c secondaria feroleto fileminimizer
24 1c secondar...
24 1c secondaria feroleto fileminimizer

 

2 b inglese gat...
2 b inglese gatti lamezia 1 fileminimizer
2 b inglese gat...
2 b inglese gatti lamezia 2 fileminimizer
2 b inglese gat...
2 b inglese gatti lamezia 3 fileminimizer
20220517_110612...
20220517_110612 fileminimizer
20220517_110614...
20220517_110614 fileminimizer
20220517_110618...
20220517_110618 fileminimizer
20220517_110625...
20220517_110625 fileminimizer
20220517_111555...
20220517_111555 fileminimizer
20220517_111558...
20220517_111558 fileminimizer
seconda b ingle...
seconda b inglese gatti lamezia fileminimizer

 

1b secondaria i...
1b secondaria i grado gatti fileminimizer

 

 

In allegato:

- IL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE  E IL CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO

- ALLEGATO N. 1 SCHEDA DI SEGNALAZIONE PER EPISODI DI BULLISMO

- ALLEGATO N. 2 VALUTAZIONE APPROFONDITA

- ALLEGATO N. 3 MONITORAGGIO

- SEGNALAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

In questa settimana dedicata alla sensibilizzazione dei fenomeni bullismo e cyberbullismo, gli alunni dell'Istituto Comprensivo saranno coinvolti in attività varie: letture, visione di films, documentari, canzoni e non mancheranno momenti di riflessione. 

E' importante considerare e riconsiderare le proprie responsabilità personali sul tema del rispetto e inclusione.

Dialogare sulle responsabilità personali come attori e spettatori di fronte a situazioni di questo genere.

Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione e integrità.

settimana di sensibilizzazione 16 21 maggio 2022

NO

BULLISMO E CYBERBULLISMO

A BREVE VERRA' INSERITO L'INFDIRRIZZO MAIL

@icsgatti-lameziaterme.edu.it

Se vuoi segnalare un evento o comunicare qualcosa

contattaci attraverso la mail

così ci aiuti a contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Sarà garantita la massima riservatezza della privacy. Le tue segnalazioni e comunicazioni saranno riportate al Dirigente Scolastico che, insieme al personale incaricato e al referente, deciderà le misure necessarie da adottare e intervenire prontamente e in modo adeguato. 

STOP AL BULLO 

Cerca

Accesso

albo

amministrazione trasparente

Pon 2014-20

registro-online

iscrizioni online

supporto psicologico

SPD

logo rassegna stampa

logo prog pon

logo bullismo cyberbullismo

logo inclusione stranieri

Portali scolastici

ministero istruzione

ufficio-scol-cal

scuola-chiaro

fse

pon in chiaro

indire

Inizio pagina
Utilizzo dei cookie

Questo sito utilizza cookie di tipo tecnico, per cui le informazioni raccolte non saranno utilizzate per finalità commerciali nè comunicate a terze parti.
Potrebbero essere presenti collegamenti esterni (esempio social, youtube, maps) per le cui policy si rimanda ai portali collegati, in quanto tali cookie non vengono trattati da questo sito.